Архив за април, 2011

Логическа задача

03.04.2011

През 2010 година Министерският съвет отне от Софийския университет Ботаническата градина в Балчик.

Софийският университет не реагира, освен с могъща интелектуална еякулация в рамките на зала 1 и в лицето на Академическия си съвет. И се ожали на съдебната власт от изпълнителната.

След като съдебната власт го отсвири, Университетът пак получи застрашителна ерекция и в сряда вечерта (30 март 2011) страховито реши да се затвори от понеделник. Решението се взе от Академическия му съвет с пълно единодушие.

30 часа по-късно, в петък заранта (1 април 2011), Академическият съвет се позова на „разума“ си, на „националноотговорния си характер„, реши „да даде шанс“ (неясно, кому и за какво) и леко модифицира решението си. От затваряне се мина към символично затваряне.

Интересното обаче е друго – два аргумента и един въпрос, наведени от членове на Академическия съвет в хода на дебата.

Аргумент на информационното общество - „ми… те, колегите, не знаят всъщност, каква е тази Ботаническа градина“ (изтъкнат от първоначалната инициаторка на радикалните мерки).

Аргумент знанието е сила - „ние много се безпокоим за нормалното протичане на учебния процес“ (застъпен от трима представители на студентите).

Въпрос „Financial Times“ - „а ще получаваме ли заплата по време на протеста“ (зададен от декан на загрижен факултет).

Имаше и други гласове, слава Богу. Резултатът в полза на символността обаче така или иначе беше – един против, трима въздържали се, а всички останали - за. За да е ясно съотношението, Академическият съве има 45 члена списъчен състав, от които присъстваха около 30.

И сега – логическата задача:

- ако Софийският университет е елит на нацията;

- ако Академическият му съвет е негова еманация;

- каква е нацията?

Виентнамците не са си отишли. Или азиатците са дошли.

03.04.2011

Законодателят явно ни подготвя за неизбежното пришествие на азиатска култура.

А в заглавието на гл. четвърта се съдържа доста неприличен намек за неприсъщи за животно функции.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Обнародван, ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., в сила от 31 януари 2008 г., изм. и доп., бр. 80 от 9 октомври 2009 г., бр. 8 от 25 януари 2011 г., в сила от 25 януари 2011 г.


Глава четвърта
ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ

Чл. 37. (…)
(4) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г.) В 7-дневен срок от промяната на адреса, на
собствеността или при смърт на кучето собственикът уведомява съответната областна
дирекция по безопасност на храните
.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г.) Когато чипът или татуировката е поставен от
ветеринарен лекар, който няма достъп до базата данни, той попълва данните на хартиен
носител и ги предава в областната дирекция по безопасност на храните, на чиято
територия практикува.

Чл. 38. (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните
създава и поддържа национална електронна база данни за регистрираните кучета.

Безплатен обяд

02.04.2011