Архив за декември, 2012

In dubio pro reo

23.12.2012

За обикновените хора важи презумпцията „Невинен до доказване на противното“.

За кандидатите за високи длъжности напоследък важи предположението „Противен до доказване на невинността“.

Колегата Теодор Пиперков в частен разговор