Архив за септември, 2014

Диалог с FB-friend

25.09.2014

- Смел си. Каква е цената?
- Още не зная.
***
Ако знаех, щях да съм или безразсъден, или пресметлив. Но не смел.

Бит и душевност

13.09.2014

Катедрен съвет в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 12 септември 2014, 13 часа.
Присъстват 27 преподаватели по гражданскоправни науки.
Решава се въпрос по преразпределение на вакантен лекционен курс.
Претендентите да водят курса са постигнали съгласие помежду си, което катедрата одобрява.
По този повод е направено предложение, за такива ситуации в бъдеще да се изработят правила, съобразно които вакантният курс да се възлага по предварително определени критерии, а не ad hoc, propter personam или вследствие на вътрешни уговорки между малцина.
Реагират само хабилитирани преподаватели. Из репликите:
„Те тези правила няма да имат правна сила.“
„Досега не е имало правила, няма нужда.“
„Не е достигнато достатъчно напрежение, което да прави правила необходими.“
„Кой ще ги напише?!“
В резултат на последващо просветление на инициатора на дискусията се предлага, той да си ги напише.
„Недейте, ще вземе да ги напише наистина!“ Инициаторът заявява, че е готов да формулира правилата в кратък срок.
„Никой няма да ги спазва…“
Прави се процедурен опит, въпросът да се отмине, като се постави на разглеждане следващата точка от дневния ред.
Инициаторът упорства за яснота и иска гласуване по предложението, като го формулира „Искаме ли правила, или всеки път въпросът ще се решава ad hoc?“
За приемането на правила гласуват петима преподаватели по гражданскоправни науки. Двама хабилитирани и трима асистенти.
Останалите двадесет и двама преподаватели по гражданскоправни науки са против.