„Толерантен съм си, ма не мога да ги харесвам“

Толерантност и харесване са различни понятия. Толерантността започва оттам, където харесването е свършило.
De te fabula narratur.

3 коментара по “„Толерантен съм си, ма не мога да ги харесвам“”

  1. vassil petrov казва:

    Толерантността означава да не мразиш този, когото не харесваш, само защото не го харесваш.

  2. Денислав Данкин казва:

    Дали не са се изсилили народните представители от Седмото Велико народно събрание, обявявайки в преамбюла на милата ни Конституция верността си към „търпимостта“ като „общочовешка ценност“, вместо да речем към „толерантността“?

  3. Edward-William Bradford казва:

    Коментарът е леко извън фокус заради неточност на дефинитивно ниво. Съпоставката е: Толерантност – Търпимост, които много често се приемат за едно нещо, а те не са. Разликата между тях е, че толерантността е абсолютно безусловна. Докато търпимостта съдържа в себе си условие(я). За харесването не съм съвсем сигурен в коят точно от двете категории се вмества и дали изобщо мястото му е там.

Вашият коментар