Нормотворецът пак надмина себе си

След като българската държава десетилетия подред се държеше като простак и пенсионираше гражданите си въз основа на „изслужено време и старост“ а отскоро с оглед на „европейски изисквания“ започна да нарича управителя на магазин „супервайзер“, тия дни е достигнала нов връх.

Сиренето вече има нормативно битие и е приело формата на бюро*. Сериозно. Ето:

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2 юни 2006 г., обн., ДВ, бр. 47 от 9 юни 2006 г., посл. изм. и доп., бр. 7 от 21 февруари 2011 г.

Част трета
ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ

Глава четвърта
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДИРЕКЦИИ
И ДРУГИ СТРУКТУРИ

Раздел IV
ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО ОПЕРАТИВНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО”
(Изм. загл. – ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

Чл. 150ц. (Нов – ДВ, бр. 91 от 2008 г., предишен текст на чл. 150ф, бр. 5 от 2010 г.)
(1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2011 г.) В ДМОС се създават Национално централно бюро „Интерпол“, Национално звено „Европол“, Бюро „СИРЕНЕ“ (SIRENE – Supplementary Information Request at the National Entries – Искане за допълнителна информация във връзка с националните сигнали) и единен телекомуникационен център.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
(3) (Отм. – ДВ, бр. 7 от 2011 г.)

* Там го е намерил един приятел – Радо.

4 коментара по “Нормотворецът пак надмина себе си”

 1. Андрей казва:

  Покрай другите бисери напоследък битие в обективното българско право намериха и facebook и twitter – в §1, т. 19 in fine на Изборния кодекс.

 2. Теодор Нинов казва:

  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/02/14/1043617_tehnicheskite_dokladi_za_shengen_minaha_na_kosum/?ref=chromeext

  „Работната група към Европейския съвет, която оценява готовността на България и Румъния за Шенген, е одобрила доклада за Шенгенската информационна система (ШИС/СИРЕНЕ) у нас. Това означава, че страната е изпълнила техническите изисквания, съобщи БНР.“

  Даже са ни одобрили СИРЕНЕ-то! Цитатът е от статия в сайта http://www.dnevnik.bg от 14.02.2011г.

 3. vassil_petrov казва:

  „Правителствена служба за борба с корупцията БОРКОР…“

 4. Виктория казва:

  Из ДР на ЗООС:
  72. (нова – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) „Птици“ са кокошки, пуйки, токачки, патици, гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани, яребици и щраусовидни видове (щрауси, ему, киви и други), птици, отглеждани или държани затворени за разплод, за производство на месо и яйца за консумация или за попълване на запасите от дивеч.

Вашият коментар