Не се оплаквай от тъмнината.
Запали свещ.
CV
27
 

http://www.christiantakoff.com

Кристиан Таков

Доцент, доктор по право, LL.M.


Персонални данни Роден 7 ноември 1965 г. в София, разведен, с едно дете

Образование

1979 – 1984                  Немска езикова гимназия                        София

 • Завършена със златен медал за отлични постижения на МОН

1986 – 1990                  СУ “Св. Климент Охридски”                     София

 • Осемсеместриално обучение по право

1990                             СУ “Св. Климент Охридски”                     София

 • Държавни изпити по гражданско и наказателно право (отл. 6.00)

1991 – 1992                  СУ “Св. Климент Охридски”                     София

 • Стаж в Софийския районен, Софийския градски съд, адвокатурата, прокуратурата и в нотариата

1992                             СУ “Св. Климент Охридски”                     София

 • Завършено юридическо образование

Успех от всички държавни изпити отл. 6.00;
Успех от семестриалните изпити отл. 5.83

1994 – 1995                  Universität Hamburg                               Хамбург

 • Legum magister (LL.M.)

Диплома с отличен (summa cum laude)

1995 – 1997                  СУ “Св. Климент Охридски”                     София

 • Докторант в Юридическия факултет

1998                             СУ “Св. Климент Охридски”                     София

 • Доктор по право

Военна служба 1984 – 1986                  Висше военно училище                          Шумен

 • Ст. лейтенант о.з.

Допълнителни
квалификации
1983 – 1984                  Техникум по фотография                        София

 • Фотограф-лаборант

Завършено образование с отличен 6.00

1986 – 1987                  СУ “Св. Климент Охридски”                     София

 • Завършен курс по реторика

1991 – 1992                  Свободен университет                            София

 • Завършен курс по интелектуална собственост

Основна
професионална
дейност
1992                             СУ “Св. Климент Охридски”                     СофияХоноруван асистент

 • По гражданско, семейно и търговско право в Юридическия ф-т

1992 – 1996                  СУ “Св. Климент Охридски”                     София

Редовен асистент

 • По гражданско, семейно и търговско право в Юридическия ф-т

1993 – 1994                  Унив. за национ. и свет. Стопанство   – Монтана

Хоноруван преподавател

 • По семейно и облигационно право в Юридическия ф-т

1993 – 1997                  Нов български университет                     София

Хоноруван преподавател

 • По гражданско, семейно и търговско право в Юридическия ф-т

1996 – 1999                  СУ “Св. Климент Охридски”                     София

Старши асистент

 • По гражданско, семейно и търговско право в Юридическия ф-т

От 1999                       СУ “Св. Климент Охридски”                     София

Главен асистент

 • По гражданско, семейно и търговско право в Юридическия ф-т

От 2007                        СУ “Св. Климент Охридски”                     София

Доцент

 • По гражданско, семейно и търговско право в Юридическия ф-т

Допълнителни
професионални
дейности
1991 – 1995                  Фондация “Фридрих Науман”

София

 • Постоянно сътрудничество (правни консултации, преводи)

От 1992                                                                                           София

 • Частна дейност като правен съветник и експерт в следните по-важни институции:
  • Агенция за приватизация (приватизация на завод “Гранитоид”, х-л “Шератън”, х-л “Витоша-Ню Отани”, сега “Кемпински”, множество становища по приватизационни договори)
  • Общинската агенция за приватизация / София
  • Българската търговско-промишлена палата
  • Приватизационен анализ на Нефтохим АД

От 1994                        Арбитражен съд при БТПП

София

 • Арбитър в списъка на арбитрите по вътрешни и международни дела на АС при БТПП

От 1991                                                                       България, Германия

 • Множество доклади по гражданско-правни и търговско-правни теми

1998                             Министерство на правосъдието

София

 • Експерт при изработването на Националната програма за сближаване на законодателството с директивите на ЕИО и ЕС (NPAA)

От 1997                        Max-Planck-Institut

Хамбург

 • Експерт при подготовката на сближаване на българското законодателство с директивите на ЕИО и ЕС за дружественото право

2001 – 2002                  Консултативен съвет по законодателството

2006 – 2008                                                                                      София

 • Член на направлението по гражданско право

2002 – 2004                  Агенция за следприватизационен контрол

София

 • Член на Надзорния съвет

2007 – 2008                  Министерство на правосъдието

София

 • Член на eкспертното направление по гражданско право

Особени интереси
 • Обща теория на правото
 • Обща част на гражданското право
 • Облигационно право
 • Търговско и дружествено право
 • Семейно и наследствено право
 • Сравнително частно право

Езици език четене говорене писане
немски отлично отлично отлично
английски отлично мн. добре добре
френски добре добре добре
руски отлично мн. добре мн. добре
латински добре

Обществени
ангажименти
Партии: не членува
1990 Дружество за германско-българско правно сътрудничество Член
1991 Институт за европейско и германско право към ЮФ на СУ “Св. Кл. Охридски” Съосновател
1997 Институт “GERMANICUM“ към СУ “Св. Кл. Охридски” Член
2010 Association for a European Law
Institute (ELIA)
Съосновател
2010 Académie internationale de droit
comparé
Асоцииран член

Награди
 • 1988 – ректорска награда за студенти с най-добри постижения
 • 1996 – ректорска награда, давана от фондация “Св. Климент Охридски” за най-добър млад учен в хуманитарната област

Международен
опит
1994                             Universität Hamburg

Хамбург

 • Стипендиант на Deutscher Akademischer Austauschdienst в Юридическия факултет (2 месеца)

1994 – 1995                  Universität Hamburg

Хамбург

 • Специализация за придобиване на Magister Legum (LL.M.) в Юридическия факултет (12 месеца)

1998                             Europa-Universität Viadrina

Франкфурт/Одер

 • Специализация в областта на капиталовите пазари (6 месеца)

1996 – 1998                  Max-Planck-Institut

Хамбург

 • Множество краткосрочни посещения

2001                             Max-Planck-Institut

Хамбург

 • Двумесечен престой със стипендия на Research Support Scheme, Open Society

2004 – 2006                   Max-Planck-Institut

Хамбург

 • Стипендиант на Alexander von Humboldt-Stiftung (24 месеца)

2007 – 2009                   Study Group on a European Civil Code

 • Участник и представител на България в Пленарната сесия на Study Group on a European Civil Code по изготвянето на Draft Common Frame of Reference на сесиите в Будапеща, Прага и Атина

Други
 • Правни преводи от български на немски и от немски на български
 • Превод на Principles of European Contract Law на български

София, декември 2010 г.