Не се оплаквай от тъмнината.
Запали свещ.
Слънцето изгрява всяка сутрин…
426
 

Слънцето изгрява всяка сутрин. За да ме види.
А аз го улеснявам, като се местя насам-натам.

Обикновено му викат “чуждестранен опит”.

Погледнато от друг ъгъл, е български опит на чуждата страна.

Кога Къде Пострадала институция Начин на увреждане
2012, април Wien

European Center of Tort and Insurance Law

Annual Conference on European Tort Law 2012

Доклад “Българското деликтно право през 2011 г.”, заедно с Виктор Токушев
2012, януари Скопиe Участие във 2. Регионална конференция на Civil Law Forum for South East Europe
2011, април Wien

European Center of Tort and Insurance Law

Annual Conference on European Tort Law 2011

Доклад “Българското деликтно право през 2010 г.”, заедно с Виктор Токушев
2010, април Wien

European Center of Tort and Insurance Law

Annual Conference on European Tort Law 2010

Доклад “Българското деликтно право през 2009 г.”, заедно с Виктор Токушев
2010, март Frankfurt/Main ELI – European Law Institute

(в процес на учредяване)

Участие в организационна среща
2009, септември Villars-sur-Ollon, CH

Universität Zürich, Rechtswissenschaftliches Institut. PRORAT-Gruppe

Комисия за ревизиране на Швейцарското облигационно право (Obligationenrecht)

Член на
Advisory Board към Комисията
за 2. Retraite
2009, май Würzburg Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Konferenz Verjährungsrecht

Участие в дискусиите
2009, март Hamburg

Max-Planck-Institut
für ausländisches und
nternationales Privatrecht

Доклад „Европейски аспекти на правото в Източна Европа”
2009, януари Monte Verita, CH Universität Zürich, Rechtswissenschaftliches Institut. PRORAT-Gruppe

Комисия за ревизиране на Швейцарското облигационно право (Obligationenrecht)

Член на
Advisory Board към Комисията
за 1. Retraite
2008, март Bremen

ZERP

Zentrum für Europäische
Rechtspolitik an der Universität Bremen

Доклад „Гражданско-правни аспекти на корупцията”
2008,
юли – август
Hamburg Max-Planck-Institut
für ausländisches und
nternationales Privatrecht
Двумесечна стипендия на Max-Planck-Institut Hamburg
2008, юни Αθήνα Член на Coordinating Group
2008, октомври Bruxelles ELI – European Law Institute

(в процес на учредяване)

Участие в учредителната среща
2007, декември Praha Член на Coordinating Group
2007, юни Budapest Член на Coordinating Group
2006, юни Osnabrück
Обзорен доклад за българското деликтно право
2006, април Wien

European Center of Tort and Insurance Law

Annual Conference on European Tort Law 2010

Доклад “Българското деликтно право”
2004 – 2006 Hamburg
Двугодишна стипендия на Alexander-von-Humboldt-Stiftung
1998,
март – септ.
Hamburg,

Frankfurt/Oder

Universität Hamburg

Viadrina Universität Frankfurt/Oder

Konferenz der

Deutschen Akademien

der Wissenschaften

Стипендиант по капиталови пазари и по методика на преподаването на право
1994 – 1995 Hamburg Universität Hamburg

Deutscher Akademischer Austauschdienst

Weizsächer-Stipendium

Магистърско обучение
1994,
февр. – март
Hamburg Deutscher Akademischer Austauschdienst Посещение, организирано от Institut für deutsches Recht
1992, юли Sintra Friedrich-Naumann-Stiftung e.V.

Liberalism Studies

Участие в обучение
1988, юли Frankfurt/Main Deutscher Akademischer Austauschdienst Езиков курс
Deutscher Akademischer Austauschdienst

Weizsächer-Stipendium