Don't complain of darkness.
Light a candle.
Titles
31
 
доцент СУ “Св. Климент Охридски” 2009
главен асистент Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” 1999
преподавател по Гражданско право – обща част ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 1999
доктор по право СУ “Св. Климент Охридски” 1998
старши асистент СУ “Св. Климент Охридски” 1996
LL.M. (Legum Magister) Universität Hamburg 1995
арбитър Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата 1994
асистент СУ “Св. Климент Охридски” 1992