Не се оплаквай от тъмнината.
Запали свещ.

Още е празно и няма нищо.

Но ще има, защото вече пиша разни неща.

Не обещавам да са интересни.