Не се оплаквай от тъмнината.
Запали свещ.
Галерия
18
http://www.christiantakoff.com/gallery/favoritut_w_momenta/