Не се оплаквай от тъмнината.
Запали свещ.
Прочетете (знам, че няма…)
14
http://www.christiantakoff.com/read_it/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/