Не се оплаквай от тъмнината.
Запали свещ.
CESL
1287
 

На 11 октомври 2011 Комисията предложи опционален

Common European Sales Law (Общо европейско право на продажбата)

Това е първа (макар и не много решителна) стъпка към създаване на Общ европейски граждански кодекс.

Тук можете да видите прессъобщението на Комисията.

А тук – да разгледате още материали по темата.

Самото Предложение за Регламент е тук (не се плашете, но е 115 страници):

Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on a Common European Sales Law
.