Не се оплаквай от тъмнината.
Запали свещ.
DCFR
836
 

DCFR – Draft Common Frame of Reference – Проект за Обща референтна рамка

Първоначално този проект имаше доста амбициозно заглавие – European Civil Code. Групата  учени, която го създаде, се наричаше Study Group on a European Civil Code. Името на групата остана. Името на проекта обаче се промени. “Европейски граждански кодекс” може и да звучи мечтателно за юриста, но навява усещане за поредно попълзновение на европейската бюрокрация отвъд границите й на компетентност. На фона на кризите на европейската идентичност и крайната предпазливост по пътя от конфедеративна структура към унитарна империя идеята за единен континентален кодекс звучи най-малкото подранило.

DCFR е “виртуален кодекс”. Тя е поредната (последна засега) кодификация на идеите за това, какво трябва да е Европейското частно право. Същевременно тя е най-пълната кодификация. В нея освен традиционната за PECl и PICC обща част на гражданското и на договорното право място са намерили място и отделните договорни типове, както и извъндоговорните облигации.

За DCFR може да се пише много и вече се е написало много. Предпочитам обаче да оставя, за нея да говорят хора, които я съпътстват от самото й раждане и дълго ще я придружават в развитието й.

Christian von Bar, Prof. Dr. Dr. h.c., FBA

Безспорният духовен баща на DCFR. Вижте неговата статия Въведение към академичната Обща референта рамка (публикувана на български език в сп. Търговско право, бр. 1/2008).

Hugh Beale, Prof.

Primus inter pares. Невероятен двигател, чистокръвен представител на common law, остър интелект, който умее да обясни и най-сложното с най-прости думи. Вижте статията му European Initiatives (CFR) and reform of civil law in new Member States The Nature and Purposes of the Common Frame of Reference

Текст на DCFR

Това е пълният .pdf файл с текста на Общата референтна рамка публикуван от издателство Sellier.Той е на ваше разположение благодарение на любезното разрешение на издателя – г-н Patrick Sellier. От м. март 2010 можете да я намерите спомената и на страницата на Европейската комисия.
А това е пълното издание (в шест тома) на Общата референта рамка. Можете и да попрочетете части от него (в долната част на под-страницата на Sellier.de.

Надявам се, в обозримо бъдеще тия томове да са на разположение и в библиотеката на ЮФ.

Отношението на Европейската комисия

От м. март 2010 г. Европейската комисия е разположила впечатляващ брой материали по DCFR на страницата си. Там може да се проследи и отношението на европейските институции към тази идея. Тук можете да прегледате и Зелената книга относно възможните политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия от 01-07-2010 (заглавието, както винаги, е по европейски отвратително). Това е английският вариант, ако нещо в българския превод ви се види съмнително.

А тук можете освен да видите и да участвате. Не е много ясно как. Но Европа е сложно нещо.