Не се оплаквай от тъмнината.
Запали свещ.
PECL & PICC & PETL
703
 

Първите два проекта – PECL и PICC – се появиха почти едновременно.

Заимстванията помежду им са повече от явни.

Обсегът на уредбата им съвпада почти напълно.

Разрешенията им са сходни.

Разликите помежду им не са драстични.

Вероятно затова те се възприемат в най-конкурентна светлина.

PECL Principles of European Contract Law
(Lando Principles)

За тях непрекъснато приказвам на упражненията по Облигационно право.

Страхотни са. Звучат на доста места като откровение (не Йоаново).

На всичкото отгоре, езикът им е доста щадящ (в сравнение с Проекта за Обща референтна рамка).

Ето първия ми опит, да ги представя на българска публика.

Основна литература

По тях е писано доста. Включително и коментари.

като например този – на английски (да не изпуснете и втория том).

Отдясно на страницата има и Google Preview, не го подминавайте!

или този – на немски (и тук има втори том).

Долу на страницата има съдържание, извадка от книгата и други интересни връзки.

Текст на Принципите

English

Deutsch

/ English & Deutsch (synoptical)

Français – части 1 и 2 и част 3

Български

/ English & Български (синопсис)

Ole Lando

Предходници, спътници, конкуренти и следовници

Кой е спътник, кой – конкурент и кой – следовник на Принципите, определят личните пристрастия на разни хора.

Аз си мисля, че след Corpus juris civilis това е първият успешен и при това – доста обхватен опит за европейска кодификация.

Не могат да се премълчават, разбира се, величавите постижения на националните кодификации на Франция, Австрия, Германия, Съветския съюз, Италия, Швейцария и Холандия.

Всички те обаче са национално или държавно ограничени и поради това – вредни за единството на правото.

Явно, в края на ХХ. и началото на ХХІ. век времето е бременно с идеята за “Великото обединение” на частното право. И наред с Принципите и почти по едно и също време с тях се раждат

CISG – Convention on International Sale of Goods (Виенската конвенция на ООН относно международната продажба на стоки)

PECL – Principles of European Contract Law

PICC – Principles of International Commercial Contracts

Code Européen des Contrats (Codice Gandolfi)

DCFR – (Draft) Common Frame of Reference.

Въпреки че понякога проявява ревност към изброените по-горе проекти, в същата посока – единство на правото – работи и ICC (International Chamber of Commerce, Международната търговска камара в Париж). Нейните Uniform Rules със сигурност спомагат за правната унификация по пътя на договорното уеднаквяване.

Европейският съюз по чисто политически причини се пази като дявол от тамян да произнесе думите “Европейски граждански кодекс” (който прекомерно нахално би прекрачил границите му на компетентност). Независимо от това, европейското право допринася невероятно много за правната унификация, макар и “само” в областта на международното частно право.

PICC 2004 Principles of International Commercial Contracts
revision 2004

Те са дете на една организация, която би трябвало отдавна да е в историята – UNIDROIT.

UNIDROIT e била за Обществото на народите това, което днес в ООН е UNICITRAL.

Само че UNIDROIT е преживяла позорната смърт на организацията-майка и днес се радва на – макар и небогато, съществуване в чудесно здраве в една прекрасна стара вила в центъра на Рим.

И по тях е писано доста.

Така изглежда официалният им коментар.

Тези Принципи имат всъщност две редакции – едната е от 1994, а другата – от 2004 година.

Чист текст (Black Letter Rules)

English

Deutsch

Français

Текст и коментар

English

Français

PETL – Principles of European Tort Law


under construction, "под конструкция" или на човешки език - пече се още.