Не се оплаквай от тъмнината.
Запали свещ.

Права за ползване

Права за ползване
67
 

Авторски права и ограничение на отговорността

Осъществявайки достъп до уеб сайта на Кристиан Таков, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб страниците на Кристиан Таков е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Кристиан Таков освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на Кристиан Таков на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Кристиан Таков за това. Някои индивидуални документи в уеб страниците могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Кристиан Таков не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Кристиан Таков си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Кристиан Таков се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях Кристиан Таков не носи отговорност.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но неограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Кристиан Таков не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Кристиан Таков е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на Кристиан Таков в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на Кристиан Таков е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Кристиан Таков и този уеб сайт.

Защита на авторските права

Кристиан Таков е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, и всички приложения и модули на сайта www.christiantakoff.com са собственост на Кристиан Таков. Автор на всички публикации и материали в сайта е Кристиан Таков. Ако забележите нарушение на авторски права в сайта, молим да ни уведомите своевременно на email-ите, посочени в раздел Контакти, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.
Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Кристиан Таков и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на www.christiantakoff.com притежава Кристиан Таков. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на Кристиан Таков. Всички права са запазени.
При използването на материали от интернет страниците на www.christiantakoff.com, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви Кристиан Таков може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни.
Уеб страниците на www.christiantakoff.com могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар че местата, които предоставям, се управляват, сайтът не поема отговорност за информацията, която се публикува и показва в страниците.
Линковете от сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Кристиан Таков няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.
В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на Кристиан Таков или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели. Изпращайки материали до сървъра чрез e-mail или през уеб страницата на Кристиан Таков, Вие приемате следните условия:

  • Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
  • Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
  • Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. Кристиан Таков не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Кристиан Таков може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта Кристиан Таков си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между Кристиан Таков и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на Кристиан Таков и унищожавайки материалите, които сте “свалили”, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат пред приети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки вече уеб страниците на Кристиан Таков, се приема, че сте съгласни с правилата и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Тези правила и ръководни принципи са създадени единствено с цел да Ви защитават и да Ви осигуряват безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки уеб сайта.

Контакт

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Кристиан Таков и работата с него, моля изпращайте своите писма през раздел Контакти.
С по-нататъшното си присъствие и използване на уеб сайта, считам че приемате параметрите на това изявление.