Не се оплаквай от тъмнината.
Запали свещ.
Университети
8
http://www.christiantakoff.com/universities/su/