Omnia mea mecum porto

Приписват гордото изречение (всичко свое нося със себе си) на Стилпон (Сенека) и на Биас (Цицерон). И единият, и другият с тия думи са съхранили достойнството си след загубата на семейство, близки и имот.

В днешно време тия думи може да са повече верую на студент от общежитие, който трябва „всичко свое да носи със себе си“, освен ако се е примирил със загубата му.

Консуматорството може да банализира и величавото, а когато страховете ни се сведат само до материалните загуби, злото може да се оежедневи неусетно.

Вашият коментар