Amicus Plato / inimicus Putin, sed magis amica veritas*

Присъдата над трите момичета от Pussy Riot стана едно от „безспорните“ безобразия в Русия. Въпросът „Как може?!“ и възклицанието „Не го е срам!“ изместиха аргументите.

В опит да ги потърся, се питам:

-          Това, което трите момичета са извършили, може ли да се квалифицира като хулиганство според руския Наказателен кодекс (вж. ст. 213, ал. 2 от Уголовный кодекс Россиской Федерации**)?

-          Това, че протестът им е богохулен, прави ли го по-малко хулигански, отколкото ако беше чисто „светски“?

-          Наказанието, което съдът наложи, е в ниската скала на наказателната репресия (2 години лишаване от свобода при максимум от 7 – вж. посочения текст от руския Наказателен кодекс).  Ако това е така, основателен ли е упрекът към съда в пристрастие?

-          Путин определено не ми е симпатичен. Това обаче оправдава ли всяка форма на критика срещу него?

-          Ако утре някой извърши терористичен акт срещу група германски туристи с викове „Долу фашизма!“ и „Смърт на Хитлер!“, това ще му се признае ли за смекчаващо вината обстоятелство?

-          Лесно е да си в пълна хармония с Мадона, Лейди Гага, Пол Маккартни, международната общност (каквото и да означава това), и – last not least – с българското Външно министерство ***. Но дали винаги трябва?

____________________________________

* Платон ми е приятел / Путин ми е неприятел, но по-голяма приятелка ми е истината.

** Статья 213. Хулиганство

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:
а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, -
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, -
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет либо лишением свободы на срок до семи лет.

*** http://www.mfa.bg/bg/News/view/33176

Един коментар по “Amicus Plato / inimicus Putin, sed magis amica veritas*”

  1. Когато политиката е в повече, правото е като панделката на подарък. Сложена на правилното място, но само панделка.

Вашият коментар