In dubio pro reo

За обикновените хора важи презумпцията „Невинен до доказване на противното“.

За кандидатите за високи длъжности напоследък важи предположението „Противен до доказване на невинността“.

Колегата Теодор Пиперков в частен разговор

Един коментар по “In dubio pro reo”

  1. Колегата Пиперков – оригинален както винаги.

Вашият коментар