Така се прави – 2

Днес на опелото на Тео Пиперков всред  около хилядата присъстващи беше и Михаил Миков.

Нареди се на опашката пред църквата, с което сигурно е изнервил охраната си. Пред него имаше поне няколкостотин души извън храма и още толкова – вътре. Предложиха му да го преведат през страничен вход, за да мине директно отпред.

Вторият човек в държавата отказа. И изчака реда си.

Както ме беше вбесил с лафа си „Не ми пука!“, така ме покори с чувството си за ред и приличие в тази ситуация. Хората не сме черно-бели.

Мишо, благодаря за публичния урок по почтеност.

Вашият коментар